SESAME Net – o oportunitate pentru IMM-urile interesate in utilizarea calculului de inaltă performanta

In cadrul proiectului European SESAME Net, a fost implementat un instrument online care permite companiilor să îşi evalueze gratuit potenţialul de a obţine beneficii prin utilizarea calculului de înaltă performanţă (High Performance Computing – HPC).

Unele dintre companiile de dimensiune mică şi mijlocie nu cunosc oportunităţile oferite de calculul de înaltă performanţă considerându-se că acestea sunt accesibile doar companiilor mari care alocă buget pentru zona de cercetare/ dezvoltare. In ultimii ani însă, modul de furnizare a serviciilor HPC s-a schimbat, astfel încât orice companie poate accesa resurse hardware şi software prin modelul “pay as you go”.

Numeroase companii din Europa aparţinând diferitelor sectoare (design de produs, manufacturare, analiză financiară etc.) au utilizat cu succes tehnologia HPC, randamentul investiţiei în astfel de tehnologii fiind cel puţin 10.

Singurul lucru pe care o companie interesată îl are de făcut este să se alăture comunităţii SESAME Net şi să completeze un chestionar. Pe baza răspunsurilor la chestionar se va genera automat un raport de evaluare în care vor fi indicate punctele tari şi cele slabe în ceea ce priveşte potenţialul companiei de obţine beneficii prin utilizarea HPC precum şi un set de recomandări pentru îmbunătăţirea acestui potenţial.

Pe parcursul procesului de evaluare, dar şi în afara acestuia, echipa SESAME Net oferă asistenţă prin forumul tehnic on-line, materiale de training, consultanţă specifică etc.

Chestionarul poate fi accesat la: http://www.network.sesamenet.eu

Persoana de contact pentru Romania:

Dana Petcu,
Centrul de Calcul de Înaltă Performanţă
Universitatea de Vest din Timişoara

dana.petcu@e-uvt.ro

SESAME Net – o oportunitate pentru IMM-urile interesate in utilizarea calculului de inaltă performanta