IMM-urile cu potențial crescut de inovare, fie deja implicate în astfel de procese, fie care urmează să demareze acțiuni de cercetare-inovare în cadrul companiei în vederea creşterii productivităţii şi competitivităţii, beneficiază, prin intermediul Consorţiului Ro-Boost SMEs de două servicii privind creşterea capacităţii de management al inovării:

  • Servicii pentru creşterea capacității de management al inovării

Metodele și instrumentele de analiză și îmbunătățire a sistemelor de management al inovării sunt furnizate cu sprijinul Academiei IMP3rove. Această metodă de evaluare și îmbunătățire a managementului inovării este cea mai complexă metodă existentă la nivel european, fiind recunoscută de Comisia Europeană.

  • Servicii de Sprijin pentru IMM-urile participante la programul Instrumentul pentru IMM-uri din cadrul Orizont 2020

Beneficiarii proiectelor câștigătoare în cadrul competițiilor Instrumentul pentru IMM-uri sunt sprijiniți de experții Ro-Boost SMEs să identifice consultanți de tip coach care să îi consilieze pe teme de inovare pe parcursul implementării proiectelor. Astfel, IMM-urile au acces la o bază de date europeană de experți cu o bogată experiență în procese de inovare din domenii diverse.