INOVARE
Serviciile de suport pentru inovare sunt destinate IMM-urilor care dezvoltă noi produse și servicii sau implementează noi procese pentru creșterea competitivității în piață. Venim în sprijinul acestora încă din etapa de planificare și transpunere a viziunii firmei în strategii de inovare și până la comercializarea rezultatelor proiectelor de inovare.

Ce oferim:

• Suport pentru dezvoltarea capacității de inovare (evaluarea proceselor de management al inovării în firma și dezvoltarea de planuri pentru îmbunătățirea acestora);

• Acces la instruiri, consiliere, privind drepturile de proprietate intelectuală și strategii de comercializare a rezultatelor inovării;

• Informații privind politicile, legislația și programele de suport legate de inovare;

• Informații privind finanțări publice și private pentru inovare, precum și sprijin pentru accesarea acestora (ex. Orizont Europa);

• Acces la rețele de inovare tematice;

• Sprijin în identificarea de parteneri de inovare în UE și global;

• Servicii de transfer tehnologic.

Politica de Confidențialitate | Politica de Cookies