Serviciile Enterprise Europe Network sunt oferite în Macroregiunea IV de:

Regiunea Vest

         

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest implementează politica de dezvoltare regională din România încă de la crearea celor opt regiuni de dezvoltare, în 1998. În această perioadă, ADR Vest a gestionat programele Phare Coeziune Economică şi Socială, programele cu finanţare naţională, Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, din 2013, Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice și în prezent Programul Operaţional Regional 2014-2020. 

Mai mult decât atât, ADR Vest a implementat proiecte regionale cu finanţare de la Comisia Europeană, a sprijinit investitori strategici pentru localizarea în Regiune, a susţinut inovarea şi clusterele în sectoarele automotive şi tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor şi a promovat partenerii regionali la nivel internaţional.

Asociația Tehimpuls – Centrul Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic

5

Asociația Tehimpuls – Centrul Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic este un organism non-guvernamental, non-profit, cu personalitate juridică, înfiinţat în anul 2006, ca proiect pilot al Strategiei de Inovare Regională a Regiunii Vest.

Rolul Tehimpuls este de a acţiona ca interfaţă regională între cererea şi oferta de inovare, în scopul creşterii competitivităţii mediului economic din Regiunea Vest, prin implementarea de soluţii inovatoare în întreprinderi şi comercializarea produselor inovatoare existente. Astfel, Centrul Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic se adresează atât mediului economic prin acordarea de servicii de consultanţă pentru implementarea de soluţii inovatoare în întreprinderi, cât şi mediului academic, prin furnizarea de servicii de comercializare a rezultatelor cercetării şi intermediere de transferuri tehnologice.

Regiunea Sud-Vest Oltenia

7

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia este un organism non-profit, neguvernamental, apolitic, de utilitate publică şi cu personalitate juridică, ce acţionează în domeniul specific dezvoltării regionale.

ADR Sud-Vest Oltenia a luat fiinţă în data de 28 februarie 1999, în baza Legii nr. 151/1998 (modificată prin Legea 315/2004), privind dezvoltarea regională în România şi în conformitate cu Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia.

Agenţia susţine dezvoltarea şi interesele de dezvoltare ale comunităţilor locale, fiind puntea de legătură între acestea, autorităţile naţionale şi instituţiile europene relevante.

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia urmăreşte implementarea politicilor de coeziune economică şi socială la nivelul regiunii, promovează şi implementează programe de dezvoltare şi asigură serviciile necesare comunităţilor şi investitorilor pentru maximizarea beneficiilor economice şi sociale la nivel regional.

ADR S-V Oltenia îşi desfăşoară activitatea prin cinci birouri în cadrul regiunii Oltenia: Craiova (sediul central), Târgu Jiu, Drobeta-Turnu Severin, Slatina şi Râmnicu Vâlcea.

 

8

Fondată în 1947, Universitatea din Craiova este o unitate de referință a învăţământului superior care cuprinde 12 facultăți, oferind o gamă largă de programe de studii în inginerie, științe, științe umaniste, ştiinţe sociale, istorie, economie, agricultură, drept, teologie, arte etc., organizate în toate cele trei cicluri de învăţământ: licență, masterat și doctorat.

De asemenea, Universitatea din Craiova dezvoltă parteneriate cu mediul economic, menite să răspundă cerinţelor pieţei muncii, să contribuie la dezvoltarea regională, prin satisfacerea cerinţelor mediului economic în materie de specialişti, oferirea de soluţii la problemele cu care se confruntă, oferirea unui cadru de colaborare între actori economici cu interese şi acţiuni convergente în materie de soluţii inovative aplicabile.