Serviciile Enterprise Europe Network sunt oferite în Macroregiunea IV de:

Regiunea Vest

         

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest implementează politica de dezvoltare regională din România încă de la crearea celor opt regiuni de dezvoltare, în 1998. În această perioadă, ADR Vest a gestionat programele Phare Coeziune Economică şi Socială, programele cu finanţare naţională, Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, din 2013, Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice și în prezent Programul Operaţional Regional 2014-2020. 

Mai mult decât atât, ADR Vest a implementat proiecte regionale cu finanţare de la Comisia Europeană, a sprijinit investitori strategici pentru localizarea în Regiune, a susţinut inovarea şi clusterele în sectoarele automotive şi tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor şi a promovat partenerii regionali la nivel internaţional.

Asociația Tehimpuls – Centrul Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic

5

Asociația Tehimpuls – Centrul Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic este un organism non-guvernamental, non-profit, cu personalitate juridică, înfiinţat în anul 2006, ca proiect pilot al Strategiei de Inovare Regională a Regiunii Vest.

Rolul Tehimpuls este de a acţiona ca interfaţă regională între cererea şi oferta de inovare, în scopul creşterii competitivităţii mediului economic din Regiunea Vest, prin implementarea de soluţii inovatoare în întreprinderi şi comercializarea produselor inovatoare existente. Astfel, Centrul Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic se adresează atât mediului economic prin acordarea de servicii de consultanţă pentru implementarea de soluţii inovatoare în întreprinderi, cât şi mediului academic, prin furnizarea de servicii de comercializare a rezultatelor cercetării şi intermediere de transferuri tehnologice.

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură din Arad, s-a reînființat și și-a început activitatea efectivă în anul 1990. CCIA Arad funcționează după principiul autonomiei, autofinanțării și  aderării voluntare în calitate de membru, toate acțiunile îndreptându-se spre membri în particular, iar spre operatorii economici în general. CCIA Arad lucrează într-o strânsă cooperare cu autoritățile naționale, regionale și locale, dar și alte instituții non-guvernamentale, societăți comerciale, organisme academice și de cercetare precum și alte Camere de Comerț din țară și din străinătate.

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad, este una dintre cele mai reprezentative structuri din județ care este capabilă să identifice și să promoveze interesele de afaceri în diferite domenii ale economiei. Obiectivul principal al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Arad, este de a sprijini comunitatea de afaceri și de a crea un mediu favorabil dezvoltării acesteia, precum și de a reprezenta interesele membrilor în relațiile cu autoritățile guvernamentale sau comunitățile de afaceri străine. Camera reușește să monitorizeze atent interesele membrilor ei, printr-o strânsă colaborare cu aceștia. În momentul de față peste 300 de operatori economici s-au alăturat Camerei, aceștia beneficiind de programele noastre de consultanță în care urmărim internaționalizarea firmelor, oferindu-le consultanță, îndrumare și suport. Serviciile pe care Camera le oferă membrilor sunt unele foarte complexe, acestea întinzându-se pe mai multe ramuri, de la întocmiri și eliberări de documente sau constituiri și modificări de firme până la rezolvarea disputelor dintre părți de către Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă CCIA Arad.

CCIA Arad promovează și sprijină comerțul, industria și agricultura județului Arad, iar în acest sens organizează anual târguri și expoziții din diferite domenii, menite să susțină economia locală la un nivel înalt. Având o experiență de peste 20 de ani în acest domeniu, CCIA Arad organizează unul dintre cele mai mari și reprezentative târguri de agricultură din țară, unde sunt prezenți aproximativ 300 de operatori economici și peste 15.000 de vizitatori.

Pe lângă activitatea specifică, CCIA Arad se ocupă și de problema resurselor umane, în acest sens organizând, prin centrul de formare profesională, cursuri și training-uri de  inițiere, calificare, perfecționare și specializare, adresate atât șomerilor, studenților, persoanelor interesate în practicarea unor noi meserii, cât și a angajaților care doresc să se perfecționeze în domeniul lor de activitate.

Cu timpul, CCIA Arad a acumulat experiență în programele de finanțare Europeană, instituția fiind prezentă încă din anul 1995 în diferite proiecte europene ca lider solicitant sau ca partener. Unele dintre aceste proiecte sunt: Phare Institution Building 1995 Centro Estero Turin, Credo (Cross Border Cooperation Pilot Project with Hungary), CBC Ro-Hu (infrastructure or Small Project Fund), Leonardo da Vinci – B.U.S.S.O.L.A. (Balance of Competence), Leonardo da Vinci – exchange and placement, UNDP and World Bank – information for environment protection.

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad este o instituție care de-a lungul timpului a căpătat o vastă experiență în toate domeniile de activitate și care este în căutare de noi parteneriate cu diferite organizații din lume. Anual, la Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad au loc întâlniri cu înalți demnitari din diferite state ale lumii pentru promovarea businessului arădean și stabilirea de noi parteneriate, astfel încât județul nostru să poată beneficia de diferite oportunități în materie de business.

Regiunea Sud-Vest Oltenia

7

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia este un organism non-profit, neguvernamental, apolitic, de utilitate publică şi cu personalitate juridică, ce acţionează în domeniul specific dezvoltării regionale.

ADR Sud-Vest Oltenia a luat fiinţă în data de 28 februarie 1999, în baza Legii nr. 151/1998 (modificată prin Legea 315/2004), privind dezvoltarea regională în România şi în conformitate cu Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia.

Agenţia susţine dezvoltarea şi interesele de dezvoltare ale comunităţilor locale, fiind puntea de legătură între acestea, autorităţile naţionale şi instituţiile europene relevante.

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia urmăreşte implementarea politicilor de coeziune economică şi socială la nivelul regiunii, promovează şi implementează programe de dezvoltare şi asigură serviciile necesare comunităţilor şi investitorilor pentru maximizarea beneficiilor economice şi sociale la nivel regional.

ADR S-V Oltenia îşi desfăşoară activitatea prin cinci birouri în cadrul regiunii Oltenia: Craiova (sediul central), Târgu Jiu, Drobeta-Turnu Severin, Slatina şi Râmnicu Vâlcea.

 

8

Fondată în 1947, Universitatea din Craiova este o unitate de referință a învăţământului superior care cuprinde 12 facultăți, oferind o gamă largă de programe de studii în inginerie, științe, științe umaniste, ştiinţe sociale, istorie, economie, agricultură, drept, teologie, arte etc., organizate în toate cele trei cicluri de învăţământ: licență, masterat și doctorat.

De asemenea, Universitatea din Craiova dezvoltă parteneriate cu mediul economic, menite să răspundă cerinţelor pieţei muncii, să contribuie la dezvoltarea regională, prin satisfacerea cerinţelor mediului economic în materie de specialişti, oferirea de soluţii la problemele cu care se confruntă, oferirea unui cadru de colaborare între actori economici cu interese şi acţiuni convergente în materie de soluţii inovative aplicabile.