Proiectul Consorţiului Ro-Boost SMEs, “Boosting Smart and Innovation-Driven Growth for Romanian SMEs” este implementat la nivelul Macroregiunii IV, care este alcătuită din două regiuni de dezvoltare Sud-Vest Oltenia şi Vest.

Regiunea Sud-Vest Oltenia

2

Regiunea Oltenia este situată în zona de sud-vest a României şi este compusă din cinci judeţe: Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea. Regiunea ocupă o suprafaţă de 29.212 kmp., egală cu 12,25% din suprafaţa totală a României.

Localizarea Regiunii Oltenia este favorabilă în special pentru economie şi pentru turism: Carpaţii şi Dunărea formează, respectiv în nordul şi în sudul regiunii, graniţele naturale ale Olteniei.

Dunărea reprezintă o resursă regională importantă şi urmăreşte graniţa cu Bulgaria şi cu Serbia pe o distanţă de 417 km. Graniţa de nord a regiunii este la o distanţă de circa 200 km de Timişoara; distanţa între Craiova şi Bucureşti este de 230 km.

Regiunea Vest

3

Regiunea de Dezvoltare Vest s-a constituit la data de 28 octombrie 1998 şi este compusă din judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara și Timiş. Situată la intersecţia importantelor rute europene de comunicare şi de transport, Regiunea Vest – România se învecinează cu Ungaria și Serbia și face parte din Euroregiunea Dunăre – Criş – Mureş – Tisa (DKMT), care implică cele patru judeţe ale Regiunii Vest, patru comitate din Ungaria şi regiunea autonomă Voivodina din Serbia.

Suprafață: 32.034 m2
Populație: 1.894.437
Absolvenți: 13.410 (2013-2014)  / Studenți înscriși: 49.449 (2013-2014)
PIB Regional din media UE 28: – 53,7%
PIB: 13 mld. Euro
IMM-uri: 50.048 (2014)
Exporturi: 8,6 mld. euro (2014)
Rata șomajului (ILO): 4,1% (2014)