Consorțiul Ro-Boost SMEs furnizează un set de servicii de bază de informare şi consiliere pe teme europene pentru toate tipurile de IMM-uri, precum şi alţi actori relevanţi (universităţi, organizaţii de cercetare şi transfer tehnologic, clustere).

Domeniile abordate cuprind:

  • Legislaţie şi politici în Uniunea Europeană
  • Programe de Finanţare Europene
  • Inovare şi Transfer Tehnologic
  • Acces la noi pieţe (în UE şi ţările asociate)
  • Acces la finanţare (surse transnaţionale publice şi private)
  • Proprietate Intelectuală
  • Eficienţă energetică şi a resurselor
  • Îmbunătățirea capacității de management

Noutăți

Intalniri bilaterale internaționale la AGROMALIM – 8 septembrie 2017 – Expo Arad


“Open4Business” eveniment de matchmaking, 4-6 octombrie 2017, Pécs, Ungaria


Studiu privind sectorul agroalimentar realizat de IMP³rove